Bâng khuâng giữa sân trường cũ
Thầy cô người mất người còn
Bạn bè xưa cùng trang lứa
Gặp nhau chỉ mải khoe con

Tự nhiên thấy lòng trống trải
Chẳng còn nhớ nổi điều gì
Kỷ niệm ngọt ngào ngày ấy
Giờ cũng chắp cánh thiên di

-- sưu tầm