Khi em gọi mùa thu về bên cửa
Trả ước mơ con gái lại trời xanh
Gió heo may xao vai tóc yên bình
Hoa cúc trắng, chim vành khuyên cùng hát

Khi em đến với mùa thu trong mắt
Lá úa vàng rụng cuối nẻo đường xa
Khúc sông nào ai mơ chuyện ngày xưa
Tiếng chim khách báo người yêu đang tới

Khi em đã trả ước mơ con gái
Tiếng chim kia vô nghĩa vọng bên chiều
Dẫu mùa thu trút lá thật nhiều
Vẫn không đủ đắp một miền giá lạnh...

--Sưu tầm